Bereket Duası Karınca Duası

Bereket Duası Karınca Duası

Genellikle ticarethanelerde asılı olarak bulundurulan karınca duasının gerçek adı bereket duasıdır. Halk arasında Bereket Duasının Karınca Duası olarak bilinme sebebi duanın hikâyesinde yer alan karıncadır. Rivayete göre hayvanlar ile konuşabilme özelliği bulunan Hz. Süleyman kıtlık olan bir dönemde yanına bir topluluk alarak şehir dışına yağmur duası etmeye gider. Yolda gördüğü bir karınca Hz. Süleyman’ın dikkatini çeker. Zavallı karınca sırt üstü yatmış ayakları havada çırpınıp dururken dua etmektedir. Bunu gören Hz. Süleyman karıncanın ettiği duayı duyunca gözleri yaşarır. Karınca ‘’ Rabbim bizleri sen var ettin ve senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız. Ya bizi helak edersin ya da bize su verirsin. Emirde fermanda senindir’’ demektedir. Az bir zaman sonra Cebrail’in getirdiği haber ile Hz. Süleyman sevinçten coşar ve ağlamaya başlar. Çünkü Cebrail kendisine karıncanın duasının kabul olduğunu bildirmiştir. Hz. Süleyman yanındaki topluluğa ‘’’Dönün, siz başka birinin duası sayesinde sulanacaksınız’’ der.

Rivayete göre kim karınca duasını beş farklı kâğıda yazıp bir tanesini üzerinde taşır diğer dört tanesini de işyerinin dört köşesine asar ise Allah o kişinin dükkânına kendi hazinesinden bereket ve rızık indirir. Hem de öylesine bereket indirir ki o yazıyı asan zat kendisi dahi hayretler içerisinde kalır. Dükkânına giren kimse alışveriş yapmadan dönmez. Allah o kişinin dükkânına karınca gibi müşteri verir. Ayrıca satılmayan bir malın üzerine 7 kez bereket duası okunduğunda mal çok kısa sürede satılır.

Bereket Duası (Karınca Duasının) Türkçe Okunuşu

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Karınca Duası (Bereket Duası) Türkçe Meali ( Anlamı )

Ey Cebrail’in ve Mikail’in, İsrafil’in ve Azrail’in, İbrahim’in ve İsmail’in, İshak’ın ve Yakub’un Rabbi, Ey bereketleri veren, Tevrat’ı, Zebur’u, İncil’i ve Kuran-ı Kerim’i indiren Allah’ım. Kudret ve güç sadece yüce ve büyük olan sana aittir. Açıkça ortadadır ki Hak ve tek Melik olan senden başka ilah yoktur. Sadık ve emin olan Hz. Muhammed senin elçindir. Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey kaim ve diri olan, Ey ikram ve celal sahibi, Ey azim olan arşın sahibi, senden beni hoş ve helal bir rızık ile rızIklandırmanı diliyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi rabbim senin rahmetinle (Ashabı Kehfin isimleri) Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“

Bereket, Karınca Duasının Arapçası

Yorumlar